התפילה של מורנה

התפילה של מורנה

רוח, תת מודע, אנא אתרו את מקור הרגשות, המחשבות שלי (__________ מלאו את הריק עם האמונה, ההרגשה או המחשבות שאתם רוצים למחוק).
קחן כל רמה, שכבה, אזור והיבט בהווייתי למקור הזה.

נתחו את זה ופתרו את זה בצורה מושלמת עם האמת של אלוהים.

בואו לאורך כל דורות הזמן והנצח. רפאו כל אירוע ונספחיו על בסיס המקור שנמצא.

אנא עשו זאת על פי רצון אלוהים עד שאהיה בהווה, מלא/ת אור ואמת, השלום והאהבה של אלוהים, סליחה לעצמי על תפיסותיי הלא נכונות, סליחה לכל אדם, מקום, נסיבות ואירועים אשר תרמו לרגשות, למחשבות ולאמונות הללו.

Morrnah's Prayer

Spirit, Superconscious, please locate the origin of my feelings,thoughts of (__________fill in the blank with your belief, feeling, or thoughts that you want to erase).
Take each and every level, layer, area and aspect of my being to this origin. Analyze it and resolve it perfectly with God's truth.

Come through all generations of time and eternity. Healing every incident and its appendages based on the origin.

Please do it according to God's will until I am at the present, Filled with light and truth.

God's peace and love, forgiveness of myself for my incorrect perceptions. Forgiveness of every person, place, circumstances and events which contributed to this, these feelings thoughts and beliefs.

גלילה לראש העמוד

יצירת קשר

דילוג לתוכן