13/5/2021

לניקוי המציאות שיצרנו עתה, מוזמנים ומוזמנות לתהליך הבא:

"אני קורא.ת למה שקיים בתוכי, שממחזר את זכרונות העוינות, האימה והאלימוות, להתייצב מולי ולהתנקות –
אני מצטער.ת
בבקשה, סלח.י לי
אני אוהב.ת אותך
תודה לך
אני מצטער.ת
בבקשה, סלח.י לי
אני אוהב.ת אותך
תודה לך
אני מצטער.ת
בבקשה, סלח.י לי
אני אוהב.ת אותך
תודה לך
אני מצטער.ת
בבקשה, סלח.י לי
אני אוהב.ת אותך
תודה לך
אני מצטער.ת
בבקשה, סלח.י לי
אני אוהב.ת אותך
תודה לך
אני מצטער.ת
בבקשה, סלח.י לי
אני אוהב.ת אותך
תודה לך
אני מצטער.ת
בבקשה, סלח.י לי
אני אוהב.ת אותך
תודה לך
אני מצטער.ת
בבקשה, סלח.י לי
אני אוהב.ת אותך
תודה לך
אני מצטער.ת
בבקשה, סלח.י לי
אני אוהב.ת אותך
תודה לך
אני מצטער.ת
בבקשה, סלח.י לי
אני אוהב.ת אותך
תודה לך
אני מצטער.ת
בבקשה, סלח.י לי
אני אוהב.ת אותך
תודה לך
אני מצטער.ת
בבקשה, סלח.י לי
אני אוהב.ת אותך