אני יודעת שכל מה שנכנס לחיים שלי שייך אליי. אני בראתי את אותו הדבר.
מדוע? כי הוא נוכח בחיי האלה או בחיי הקודמים ותפקידי הוא לנקות אותו מתוכי
ומתוך האנרגיה המשותפת שלי עם אחרים.
כשנקי – נכנסת ההשראה ומביאה איתה את כל האפשרויות, מבלי שאפילו התכוונתי אליהן ♥️
I love you. Thank you.